[HOME PAGE] [STORES] [CLASSICISTRANIERI.COM] [FOTO] [YOUTUBE CHANNEL]

Hàbitat - Viquipèdia

Hàbitat

De Viquipèdia

Un hàbitat és el lloc lloc físic on viu un organisme, sovint caracteritzat per una forma vegetal o per una peculiaritat física dominant (un hàbitat de llacunes o un hàbitat de bosc). Pot referir-se a un àrea tan gran com un oceà o un desert, o a una tan petita com una roca o un tronc caigut d'un arbre. De manera general, els hàbitats poden dividir-se en terrestres i aquàtics i en cadascun d'ells es poden establir, al seu torn, multitud de subdivisions: així, en l'hàbitat aquàtic es pot distingir entre hàbitats dulceacuícolas i hàbitats marins, i dins d'aquests últims entre litorals, bentònics i pelàgic. Independentment de la seva extensió, l'hàbitat és un àrea o regió bé delimitada físicament.